Sittenkin kirkkohäät?

Kirkkohäät voivat olla suuret tai pienet – pääasia, että ne ovat hääparin näköiset. Nimensä mukaisesti kirkkohäät voidaan järjestää kirkossa, mutta paikan voi myös valita vapaasti. Pienimuotoisimmillaan riittää, kun paikalla on vihkiparin lisäksi pappi ja kaksi todistajaa.

Avioliittoon vihkiminen on parille julkista sitoutumisen osoittamista ja tahtoa sille, että halutaan kulkea yhteistä matkaa toista rakastaen ja kunnioittaen.

 

Kirkkohäiden edellytyksenä on, että vihittävät ovat rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Kirkkohäät voidaan järjestää mikäli vähintään parista toinen kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan Suomessa tai ulkomailla.

Avioliiton esteiden tutkinnalla varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu. Esteiden tutkinta täytyy pyytää viimeistään viikkoa ennen vihkipäivää. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, selvittelyaika voi olla viikkojakin, joten kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä. Esteiden tutkinnan voi hoitaa verkossa, asioimalla seurakunnassa tai lähettämällä pyynnön esteiden tutkinnasta postitse.

Jos olette solmineet avioliiton maistraatissa, voitte pyytää liitollenne kirkollista siunausta ja parisuhteensa rekisteröineet yhteistä rukousta.

Kirkkoon voi liittyä milloin vaan ja rippikoulun voi suorittaa aikuisenakin. Lue myös: Usein kysyttyjä kysymyksiä vihkimisestä

Uusi avioliittolaki astui Suomessa voimaan 1.3.2017. Se mahdollistaa avioliiton samaa sukupuolta olevien kesken ja haastaa samalla kirkon avioliitto-opetusta, jonka mukaan avioliitto on naisen ja miehen välinen liitto. Avioliittoon vihkimisestä evankelis-luterilaisessa kirkossa määrätään kirkkojärjestyksessä ja kirkkokäsikirjassa, ja näiden mukaan papin tulee vihkiminen toimittaa. Tämä koskee myös avioliittoon siunaamista. Lue lisää

Suurimman suojassa

Avioliittoon vihkiminen on parille julkista sitoutumisen osoittamista ja tahtoa sille, että halutaan kulkea yhteistä matkaa toista rakastaen ja kunnioittaen.

Kirkollisessa vihkimisessä yhteiselle matkalle pyydetään Jumalan siunausta. Kristillisessä kirkossa uskomme Jumalan perimmäisen tahdon toteutuvan juuri rakkaudessa, joka kantaa toista sekä hyvinä että huonoina hetkinä. Tätä matkaa parin ei tarvitse kulkea yksin, vaan myös muut ihmiset kannattelevat heitä ajatuksissaan ja rukouksissaan. Kirkkohäissä yhteen tuleva suku ja ystävät rukoilevat parin puolesta ja toivovat heille ja heidän perheelleen kaikkea hyvää.